Natuur.

Toscane heeft een redelijk uniform klimaat, de temperatuur is aan de kust vrijwel hetzelfde als in het binnenland. In de zomer is het er warm en droog, in de winter zacht en redelijk vochtig, vooral in Apennijnen en het regent het minst in het zuiden van Toscane.

De regio heeft een gevarieerde plantengroei door de afwisseling in het landschap.
De mens heeft al eeuwen het landschap in cultuur proberen te brengen en dat zie je ook aan het landschap, op heuvels zijn akkers aangelegd en cipressen op de hellingen aangeplant.
Hierdoor is het landschap van Toscane redelijk herkenbaar en uniek in de wereld.

De dierenwereld is vooral in de bergen van de Apennijnen zeer gevarieerd; wilde zwijnen, hazen, herten en fazanten komen er veel voor.

De beschermde natuurgebieden in de regio Toscana.

3 nationale natuurparken:


3 regionale natuurgebieden: Overzichtskaart van de natuurgebieden in deze regio.


Work4Web | sitemap
info@vakantietoscana.eu